Shimano Fillet knife

Shimano Fillet knife
$10

6 inch Shimano fillet knife. good shape and very sharp.

Location

Ottawa,Ontario